FİBROBARİYER®

GÜRÜLTÜ BARİYERİ

TÜBİTAK ile işbirliği yaparak geliştirdiğimiz ülkemizdeki ilk lisanslı gürültü bariyeri markası Fibrobariyer® ile başlangıç olarak “Cam Lifi Takviyeli Köpük Beton Dolgulu Gürültü Bariyer Sistemi” ve “Cam Lifi Takviyeli Kabuk Beton Gürültü Bariyer Sistemi” olmak üzere iki tip panel sistemi piyasaya sunulmaktadır. Her iki tip ürün de “Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi” ve ilgili tüm Türk Standartları’na uygun olarak geliştirilmiş olup yurtdışındaki muadillerine göre daha ekonomik, daha hızlı erişim olanağı olan ve estetik bir üründür.

Karayolu ve demiryolu gürültü bariyerlerinin saha testleri kapsamında, ses yutum katsayıları, ses geçiş katsayıları, ses kırınım değerleri, karayolu/demiryolu yüzeyi ses yutum katsayısı parametrelerini ve karayolu/demiryolu kaynaklı gürültünün azaltılmasına yönelik tüm teknik gerekleri karşılamaktadır.

Karayolu ve demiryolu kenarları, okul, hastane vb. hassas yapıların çevresi, sanayi ve eğlence tesislerinin çevresi, havalimanları motor bakım alanları çevresinde uygulanmak üzere geliştirilmiştir.

TASARIM ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

Gürültü bariyeri uygulamasında iki aşamalı bir tasarım süreci vardır. Proje imalat çizimleri ve kesin detay çalışmalarından oluşan mimari tasarım aşaması, genel hatları ile panel boyutları, bitim özellikleri, doku ve montaj detayları ve özelliklerini tanımlar. Akustik tasarım kapsamında ise karar verilen bariyer kalınlığı, bariyer performans testlerine uygun panel boyutları ve kalınlıkları ile birleşim yerlerine uygulanacak ses yalıtımı detayları belirlenir. Önceden ilgili tüm standartlara göre test edilmiş ve performansı belirlenmiş olan gürültü bariyer sisteminin kurulacağı alana uygun mimari ve akustik tasarımı yapılarak üretim ve montaj aşamasına geçilir.

MORE INFORMATION

For more information regarding our products and application areas please contact us.REFERENCE PROJECTS